Mer om RETODE®

Her får du utfyllende informasjon om utdannings­programmet RETODE.

Hvem er RETODE® for

RETODE er laget for deg som jobber med kommunikasjon, som gir råd og som forbereder og trener andre til å uttale seg.

Du ønsker å utvikle deg, og du vil bli bedre til å mestre all kommunikasjonstrening. Det kan være trening som gjelder et nyhetsintervju, en podkast, en debatt, en tale eller en viktig presentasjon.

Læringsmål

Utdanningsprogrammet RETODE® har et overordnet læringsmål – å utdanne kommunikasjons- og medietrenere som mestrer Medialøvens pedagogiske metode.

Alle samlinger og hver enkelt oppgave på samlingene har klart definerte læringsmål. Disse læringsmålene danner grunnlaget for alt som skjer i programmet.

Innhold

I RETODE får du grunnleggende kunnskap og erfaring om hvordan du på en effektiv og positiv måte kan trene og veilede andre i kommunikasjon.

RETODE består av 3 trinn med 2 samlinger per trinn.

Trinn 1 – «Fra rådgiver til trener»

På dette trinnet jobber vi særlig med hvordan styrke ditt fundament som rådgiver og kommunikasjonstrener.

Trinn 2 – «Hvordan styrke troverdighet»

På dette trinnet jobber vi særlig med hvordan du som rådgiver og trener kan bidra til å skape økt troverdighet for den enkelte og for organisasjonen.

Trinn 3 – «Kommunikasjon og ledelse»

På dette trinnet jobber vi særlig med hva som kjennetegner god ledelse og hvordan dine råd kan påvirke. Dette trinnet inneholder også forberedelse og gjennomføring av et kurs fra a-å, med påfølgende sertifisering.

Du kan melde seg på ett trinn av gangen eller alle tre samtidig.

Gjennomføring

Innenfor de definerte rammene med læringsmål har programmet stor fleksibilitet. Dette fordi utdanningsprogrammet er erfaringsbasert og blir skreddersydd hver gruppe og hver enkelt deltaker.

Alle samlingene vektlegger praktisk trening, med teoretisk forankring.

Med unntak av to planlagte individuelle utviklingssamtaler, skjer det meste av undervisningen, den praktiske treningen og individuelle tilbakemeldinger i plenum.

RETODE vektlegger fem hovedelementer:

 • Praktisk trening
 • Teoretisk forankring
 • Grundig metodisk gjennomgang
 • Evaluering
 • Egenutvikling

Medialøvens metode

Læring og utvikling skjer gjennom erfaring, positiv forsterkning av det som gjøres bra og en gjennomført aktiv positiv kommunikasjon.

RETODE står for

 • Respektfull
 • Engasjert
 • Trygg
 • Offensiv
 • Demokratisk
 • Empatisk

Praktisk informasjon

HVOR
Alle samlingene skjer på et konferansehotell cirka én time fra Oslo sentrum.

NÅR
Hver samling varer fra onsdag kl. 10:00 til fredag kl. 14:00, med to overnattinger.

Ta kontakt for mer informasjon om oppstart og datoer.

Sertifisering RETODE®

For å bli sertifisert RETODE-trener har du aktivt deltatt på alle 6 samlingene, gjennomført praktisk prøve, hatt to individuelle utviklingssamtaler og vist at du mestrer Medialøvens pedagogiske metode. Du samarbeider godt i team og du står stødig også alene som rådgiver, trener og kursleder.

Det er begrenset antall deltakere på RETODE.

For å gjøre andre gode er det viktig å vite hva du selv er god til, vet du det?
Forbered deg på spennende dager!