Skip to content

Hva er RETODE

RETODE er et utdanningsprogram som handler om å lære hvordan man lærer andre å bli gode til å kommunisere. Programmet er en videreutvikling av Medialøvens «Train the trainers» – et internasjonalt og anerkjent utdanningsprogram utviklet for å utdanne kommunikasjonstrenere. Nå tar vi programmet til Norge.

RETODE bruker Medialøvens pedagogiske metode, hvor læring og utvikling skjer gjennom erfaring og positiv forsterkning.

Med RETODE får du som jobber med kommunikasjon mulighet til å bli kommunikasjonstrener med en stødig pedagogisk plattform.

Hvorfor RETODE

Demokratiet vårt er avhengig av befolkningens tillit. Ord skaper følelser og holdninger. Derfor er det viktig at vi som tar plass i det offentlige rom bruker et troverdig språk som vekker tillit. 

Målet med RETODE er å skape et nettverk av dyktige kommunikasjonstrenere som har respekt for rollefordelingen mellom myndigheter, media og allmenheten.

Kommunikasjonsråd kan bygge opp eller bryte ned demokratiske prosesser. Som deltaker i RETODE får du innsikt i hvordan du kan lære andre å kommunisere på en åpen, ærlig og respektfull måte.

Hvem er RETODE for

RETODE er laget for deg som jobber med kommunikasjon og som gir råd og som forbereder og trener andre til f.eks et nyhetsintervju, en debatt, en tale eller en viktig presentasjon.

Du ønsker å utvikle deg, og du vil bli bedre til å mestre all kommunikasjonstrening.

Som sertifisert RETODE-trener blir du en del av et nettverk av andre dyktige kommunikasjonstrenere.

Metoden

RETODE gir deg praktiske råd og en systematisk og effektiv tilnærming til hvordan du som trener kan gjøre andre gode til å nå fram med budskapet sitt.

RETODE står for:

  • Respektfull
  • Engasjert
  • Trygg
  • Offensiv
  • Demokratisk
  • Empatisk

Bli sertifisert RETODE-trener

Å være en dyktig kommunikasjonstrener handler om å gi. Som sertifisert RETODE-trener mestrer du effektiv, etisk og empatisk kommunikasjon. Du mestrer Medialøvens pedagogiske metode, og du ønsker å bidra til at andre blir så gode til å kommunisere at de klarer seg bra uten deg.

Som deltaker i RETODE-programmet blir du evaluert etter denne metoden, og du lærer hvordan du selv kan bruke den når du trener andre.

For å bli sertifisert RETODE-trener må du melde deg på utdanningsprogrammet, delta på alle samlingene og bestå den siste praktiske prøven.

Hvem leder RETODE

Katrine Adair har det pedagogiske ansvaret og gleden av å lede deltakerne gjennom RETODE-programmet.

Katrine har 24 års erfaring som kommunikasjonstrener i Medialøven, som hun startet i 1997. Her har hun trent blant andre politisk ledelse og embetsverk både nasjonalt og internasjonalt.

Hun har også jobbet 11 år i NRK Dagsrevyen og er utdannet journalist fra Distriktshøgskolen i Volda.

På oppdrag for Forsvarsdepartementet sertifiserte hun 25 medietrenere fra forsvaret i seks ulike land på Balkan i perioden 2009–2015.

Cecilie Lian Amundsen er administrativ leder i Medialøven. Hun sørger for at alt det praktiske går på skinner, slik at deltakerne kan konsentrere seg om ny læring og personlig utvikling.

Cecilie har en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse. Hun har vært butikksjef i Synsam-kjeden i tre år, hvor hun blant annet fikk prisen for «The most health oriented leadership of the year, Norway 2018».

Hvor og når

Planlagt oppstart er høsten 2021 på Klækken Hotell i Hønefoss, cirka én times kjøring fra Oslo og Gardemoen.

RETODE basisporgrammet er delt opp i tre trinn, med to samlinger på hvert trinn.

Hver samling varer fra onsdag kl. 10:00 til fredag kl. 14:00.

Det er mulig å melde seg på ett trinn av gangen eller alle samtidig. Det er begrenset antall deltakere.