Skip to content

Hva er RETODE

RETODE er det første utdanningsprogrammet i Norge for deg som vil bli ekspert i å trene andre i kommunikasjon. Gjennom programmet blir du drillet i aktiv, positiv og løsningsorientert tenkning og veiledning. Med RETODE får du et faglig og personlig løft som hele organisasjonen din vil få glede av.

RETODE bruker Medialøvens pedagogiske metode, hvor læring og utvikling skjer gjennom erfaring og positiv forsterkning.

Med RETODE får du et gjennomarbeidet og pedagogisk system som effektivt hjelper deg når du trener andre.

Hvorfor RETODE

Har du noen gang tenkt: «Hvordan i all verden skal jeg klare å hjelpe denne personen til å kommunisere på en troverdig måte?»

Ser du problemet, men finner ikke løsningen?

Ser du at treningen hjelper, men effekten er kortvarig?

Kommer hovedpoenget fram, men konkrete eksempler glimrer med sitt fravær?

Ser du potensialet og tenker: «Hva kan jeg gjøre for at denne personen kan se det selv?»

Med RETODE får du konkrete råd og metoder for hvordan du kan bidra til varig endring hos den du trener. Du blir god til å løfte andre, fjerne frykt og få frem engasjement.

Kanskje er du en god kommunikasjonstrener i dag, men om du vil utvikle deg og melder deg på RETODE, kan du bli en ekspert.

Visjonen med RETODE er å bygge et nettverk av dyktige kommunikasjonstrenere, som alle har en felles og stødig pedagogisk plattform. Trenerne vektlegger åpen, ærlig, empatisk og respektfull kommunikasjon.

Demokratiet vårt er avhengig av befolkningens tillit. Ord skaper følelser og holdninger. Derfor er det viktig at de og vi som tar plass i det offentlige rom bruker et troverdig språk som vekker tillit

Hvem er RETODE for

RETODE er laget for deg som jobber med kommunikasjon og som gir råd og som forbereder og trener andre til f.eks et nyhetsintervju, en debatt, en tale eller en viktig presentasjon.

Du ønsker å utvikle deg, og du vil bli bedre til å mestre all kommunikasjonstrening.

Som sertifisert RETODE-trener blir du en del av et nettverk av andre dyktige kommunikasjonstrenere.

Metoden

RETODE gir deg praktiske råd og en systematisk og effektiv tilnærming til hvordan du som trener kan gjøre andre gode til å nå fram med budskapet sitt.

RETODE står for:

  • Respektfull
  • Engasjert
  • Trygg
  • Offensiv
  • Demokratisk
  • Empatisk

Bli sertifisert RETODE-trener

Å være en dyktig kommunikasjonstrener handler blant annet om å være en aktiv lytter. Som sertifisert RETODE-trener mestrer du effektiv, etisk og empatisk kommunikasjon. Du mestrer Medialøvens pedagogiske metode, og du ønsker å bidra til at andre blir så gode til å kommunisere at de klarer seg bra uten deg.

Som deltaker i RETODE blir du evaluert etter denne metoden, og du lærer hvordan du selv kan bruke den når du trener andre.

For å bli sertifisert RETODE-trener melder du deg på utdanningsprogrammet, deltar på alle samlingene og består den siste praktiske prøven.

Hvem leder RETODE

Katrine Adair har det pedagogiske ansvaret og gleden av å lede deltakerne gjennom RETODE-programmet.

Katrine har 25 års erfaring som kommunikasjonstrener i Medialøven, som hun startet i 1997. Her har hun trent blant annet politisk ledelse og embetsverk både i Norge og internasjonalt, forskere og toppledere i akademia og nærlingslivet.

Hun har jobbet 11 år i NRK Dagsrevyen og er utdannet journalist fra Distriktshøgskolen i Volda.

På oppdrag for Forsvarsdepartementet utviklet hun et «Train the Trainers»-program og sertifiserte 25 medietrenere fra forsvaret i seks ulike land på Balkan i perioden 2009–2015.

Cecilie Lian Amundsen er administrativ leder i Medialøven. Hun sørger for at alt det praktiske går på skinner, slik at deltakerne kan konsentrere seg om ny læring og personlig utvikling.

Cecilie har en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse. Hun har vært butikksjef i Synsam-kjeden i tre år, hvor hun blant annet fikk prisen for «The most health oriented leadership of the year, Norway 2018».

Hvor og når

Alle samlingene skjer på et konferansehotell cirka én times kjøring fra Oslo sentrum.
Ta kontakt for mer informasjon om oppstart og datoer.

RETODE basisporgrammet er delt opp i tre trinn, med to samlinger på hvert trinn.
Hver samling varer fra onsdag kl. 10:00 til fredag kl. 14:00.

Det er mulig å melde seg på ett trinn av gangen eller alle samtidig. Det er begrenset antall deltakere.