Skip to content

Utfyllende informasjon om utdannings­programmet RETODE®

LÆRINGSMÅL

Utdanningsprogrammet RETODE® har et overordnet læringsmål – å utdanne kommunikasjons- og medietrenere som mestrer Medialøvens pedagogiske metode.

Alle samlinger og hver enkelt oppgave på samlingene har klart definerte læringsmål. Disse læringsmålene danner grunnlaget for alt som skjer i programmet. 

GJENNOMFØRING

RETODE består av 6 samlinger fordelt på 3 trinn, hvorav den siste samlingen er en praktisk prøve. Prøven før sertifisering er planlegging og gjennomføring av et mediekurs.

Innenfor de definerte rammene med læringsmål, krever programmet stor fleksibilitet, fra både ledelsen og deltakerne fordi utdanningsprogrammet er erfaringsbasert og blir laget spesielt for hver gruppe og hver enkelt person som deltar.

Alle samlingene vektlegger praktisk trening, med teoretisk forankring. 

Med unntak av to planlagte individuelle utviklingssamtaler, skjer det meste av undervisningen, den praktiske treningen og individuelle tilbakemeldinger i plenum.

INNHOLD 

RETODE basisprogram i 3 trinn, 2 samlinger per trinn à tre dager

I RETODE får du grunnleggende kunnskap og erfaring om hvordan du kan trene andre i presentasjonsteknikk og medietrening, uavhengig av kanal. Programmet er delt opp i tre trinn.

Du kan melde seg på ett trinn av gangen eller alle tre samtidig.

Trinn 1 – «Fra rådgiver til trener»

På dette trinnet jobber vi særlig med hvordan styrke ditt fundament som rådgiver og kommunikasjonstrener. 

Trinn 2 – «Hvordan styrke troverdighet»

På dette trinnet jobber vi særlig med hvordan du som rådgiver og trener kan bidra til å skape økt troverdighet for den enkelte og for organisasjonen din.

Trinn 3 – «Kommunikasjon og ledelse»

På dette trinnet jobber vi særlig med hva som kjennetegner god ledelse og hvordan dine råd kan påvirke. Dette trinnet inneholder også forberedelse og gjennomføring av et mediekurs fra a-å, med påfølgende sertifisering.

På alle trinn vektlegges fem hovedelementer: praktisk trening, teoretisk forankring, grundig metodisk gjennomgang, evaluering og egenutvikling.

Praktisk trening

 • Presentasjoner
 • Medietrening
 • Intervjutrening
 • Podcastøvelser
 • Kursledelse
 • Evalueringer
 • Tilbakemeldinger
 • Oppgaver og øvelser

Teori

 • Medialøvens metode
 • Fra rådgiver til kommunikasjonstrener
 • Hva kjennetegner en god kommunikasjonsrådgiver
 • Hva kjennetegner en god kommunikasjonstrener
 • Evalueringskriterier
 • Metoder for tilbakemelding
 • Deg, meg, oss og dem
 • Hvordan være en god lytter
 • Hvordan skape troverdighet
 • Hvordan få fram budskapet
 • Kommunikasjonens rolle i et demokrati 
 • Hvordan kommunisere i sosiale medier
 • Medias rolle i samfunnet
 • Journalister, pr-rådgivere og intervjuobjekter
 • Intervjuteknikk
 • Hvordan gjennomføre en vellykket medietrening
 • Konkrete og praktiske råd du har savnet
 • Hva kjennetegner god ledelse

Evaluering

RETODE handler om hvordan du kan gjøre andre gode. På samlingene bruker vi god tid på evaluering og valuering (positiv forsterkning). Gjennom evalueringene vil du oppleve og se både din egen og andres utvikling. Forbered deg på spennende dager!

Egenutvikling

Med Medialøvens pedagogiske metode vil mange oppleve en personlig utvikling i tillegg til den faglige. For å hjelpe andre til å bli gode er det viktig å vite hva du selv er god til.

 • Hva er dine personlige styrker som kommunikasjonsrådgiver
 • Hva er dine personlige styrker som kommunikasjonstrener
 • Hva er dine største utfordringer som rådgiver
 • Hva er dine største utfordringer som trener
 • Hvordan vil du oppfattes
 • Hvilke mål har du
 • Hvordan nå målene dine

Metodikk, hvordan gå fram for å: 

 • gjøre andre gode
 • definere læringsmål
 • lytte 
 • håndtere en «vanskelig» person du skal hjelpe
 • skape god stemning som åpner for læring
 • vise empati
 • vektlegge positiv forsterkning
 • overføre kunnskap
 • skape en åpen og ærlig dialog
 • definere din rolle som kommunikasjonstrener 

SERTIFISERING RETODE®

For å bli sertifisert RETODE-trener har du aktivt deltatt på alle 6 samlingene, gjennomført praktisk prøve, hatt to individuelle utviklingssamtaler og vist at du mestrer Medialøvens pedagogiske metode.  Du samarbeider godt i team og du står stødig også alene som rådgiver, trener og kursleder.

HVOR 

Alle samlingene skjer på et konferansehotell cirka én times kjøring fra Oslo sentrum.
Vi kan være behjelpelige med å arrangere transport fra Oslo til og fra hver samling.

NÅR

Samlingene varer fra onsdag kl. 10:00 til fredag kl. 14:00, med to overnattinger.

Ta kontakt for mer informasjon om oppstart og datoer.

SPESIALISERING

Som sertifisert trener vil du få tilbud om å delta på en årlig to-dagers samling. Her blir det oppfriskning av tidligere program og mulighet for videre spesialisering i henholdsvis intervjuteknikk, debatt-trening og krisekommunikasjon. 

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss når som helst.